фев. 2019

Локализация

фев. 2019

Редактиране

Основната цел на концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) е предаване на акуратен бранд контент за многоезикова публика. Стандартните услуги по превод и локализация обикновено не пресъздават ефективно креативния и емоционален заряд на съдържанието – концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) спомага той да бъде отразен по най-точния начин на други езици и култури. Концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) тълкува значението на оригиналния текст съобразно културните нюанси, като по