Dil uzmanlarımız, size özel olarak çeviri hafızaları ve/veya terminoloji veri tabanları oluşturmak için çok sayıda farklı CAT aracını kullanmaktadırlar, böylece daha sonraki projelerinizde dil birliğinin yanı sıra maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. Müşterilerimiz bu teknolojiye yatırım yapmalarına gerek olmaksızın kendi çeviri hafızalarına sahip olmanın ve çevirisini talep ettikleri her bir dil çifti için ayrı tarz kılavuzlarının geliştirilmesinin sunduğu avantajları kullanabilirler. Çeviri hafızası ne kadar büyürse, daha sonraki çeviri projeleri de o kadar kısa sürede tamamlanır ve dil portföyünüz o kadar büyür. Bu portföylerinizin koruyucusu olarak, hafızalarınızın ihtiyaçlarınıza uygun olarak sürekli güncellenmesi ve yönetilmesi ve çalıştığınız endüstri ve hedef bölgeleriniz için çeviri ve terminoloji açısından en yeni teknoloji ve gelişmelerin takip edilmesi bizim sorumluluğumuzda olacaktır. Şirketinizin tercih ettiği özel kelime haznesi ve terminolojinin kullanılması ve her çeviride aynı terimlerin kullanılmasının sağlanması için bunların uyumlu ve işlevsel şekilde organize edildiği verimli ve doğru çeviriler için Çok Dilli Terminoloji Yönetimi sunuyoruz.

Translation Memory and Terminology Management | Translation Services