Нашите лингвисти използват редица CAT програми, за да създадат за Вас преводачески памети и/или терминологични бази, така че да можете да се възползвате от предимството на икономии благодарение на това технологично постижение. Въпреки че не е необходимо нашите клиенти да инвестират допълнителни средства в това, те ще се радват да притежават преводаческите си памети и ще развиват индивидуален лингвистичен стил за всеки език, на който превеждат. Колкото повече събирате в преводаческата си памет, толкова по-бързо ще бъдат превеждани последващи материали и толкова по-големи ще бъдат Вашите езикови активи. Като пазители на тези активи ние се грижим те да бъдат непрекъснато актуализирани съобразно Вашите потребности и в съответствие с най-новите технологии и развитие на езика и терминологията във Вашата специфична бизнес сфера и целеви местоположения. Ние предлагаме управление на многоезикови терминологични бази, което ще Ви позволи да постигнете ефективни и прецизни преводи, инкорпорирайки специфичните за Вашата компания лексика и терминология като ги организирате в последователен и оперативен ред, който ще гарантира, че правилният термин се използва във всеки превод.

Преводаческа памет и управление на терминологията | Преводачески услугу