Извлечени от запис, диалог или коментар във филм, телевизионни програми, видео игри или други форми на аудио-визуален материал, субтитрите обикновено се показват в долната част на екрана. В зависимост от контекста, те понякога са съкратени версии на диалога, тъй като са предмет на строги пространствени и времеви ограничения, а това означава, че преди да започнеш да се занимаваш със субтитриране, трябва да си станал много добър професионалист в своя език, така че да не пропуснеш да предадеш в превода нещо важно от оригинала. Имайте предвид, че субтитрите помагат на неграмотните да се научат да четат, както и да се учат нови езици; имигрантите и техните деца придобиват своите езикови познания отчасти чрез субтитрите. Следователно, субтитрирането може да разшири възможностите за достигане на Вашите продукти и услуги по целия свят. Нашата агенция може да организира субтитриране на много европейски езици и да Ви помогне да подобрите Вашата комуникация с повече потенциални потребители на Вашите услуги. Не пропускайте тази възможност!

Субтитриране | Преводачески услуги