Последният етап на проверка на финалната версия на превода, за да се уверим, че той е готов да се използва от крайните читатели. Грешки се случват. Дори най-организираният работен процес в природата може да претърпи инциденти, увреждане на базата данни, или елементарни пропуски. Но Вашите клиенти познават своя език и ще забележат грешката – а Вие не бихте искали да рискувате заради една обикновена грешка бизнесът Ви да изглежда по-малко професионално. Проверката ще елиминира езикови грешки и грешки в пунктуацията, граматиката, правописа, форматирането и стила. Нашите коректори ще проверят старателно и педантично целевия език срещу оригиналния текст, за да се гарантира както техническа и лингвистична прецизност, така и консистентното използване на правилна терминология в целия документ. Изборът на думите във Вашите документи отразява Вас и Вашия бизнес – и затова Вие искате те да бъдат най-добрите.

Проверка на текст за езикови грешки | Преводачески услуги