Нашите човешки ресурси са нашият най-силен актив. Екипът на Формула Ф ООД от високообразовани, подготвени и ерудирани мениджъри на преводачески проекти може да се справи с всяко предизвикателство в която и да е икономическа сфера. Те имат различен културен, образователен и етнически произход, говорят различни езици и са с творчески и ориентиран към намирането на решения подход. След като вече сте решили да ни поверите Вашия проект за превод, можете да се отпуснете и изцяло да се доверите на Вашия всеотдаен проект-мениджър да разбере Вашите нужди, да определи най-подходящия екип от преводачи, редактори и коректори и да координира тяхната работа в един колективен опит проектът Ви да бъде изпълнен успешно, отговаряйки на Вашите изисквания, бюджет и крайни срокове.

Project Management | Translation Services