С повече от 15 години опит в медицинските преводи за някои от най-големите световни корпорации, Формула Ф OOД е затвърдила позицията си като водещ доставчик на преводи в областта на медицината и естествените науки в съответствие с ISO 9001 и EN 15038. Съзнаваме, че професионалните потребители и пациентите по цял свят трябва да четат и разбират превода на медицинското съдържание без усилие и безпогрешно и вярваме, че само подбрани, отговорни и експертни преводачи в медицинските и естествените науки могат да гарантират правилното отразяване на неговото значение, за да се гарантира успех при лансирането на един продукт. Формула Ф ООД разчита на професионални, изпитани и утвърдени преводачи със съответния майчин език, които са екперти по материята във всяка специфична медицинска област. Преди да започнем да работим върху Вашия проект, първо преглеждаме и правим предварителен подбор на най-квалифицираните лингвисти, уверявайки се, че техните познания отговарят точно на Вашия тип съдържание и Вашата област. Ние имаме опит при преводи на здравни и правителствени разпоредби, ръководства с инструкции, информационни листовки за пациента, клинични изследвания и изпитвания, документации по проучвания, информация за пациента, медицински доклади, досиета за регистрация на фармацевтични продукти, маркетингови материали, информационни листове за безопасност на материали (MSDS) и много други във всички области на медицината и фармакологията. Знаейки добре колко важни са крайните срокове и прецизността в медицинската индустрия, Формула Ф ООД се концентрира както върху безупречното качество на медицинските преводи, така и върху навременното доставяне по график от нашите експерти в медицинските преводи.

Бизнес | Медицински преводи