Машинните преводи (MT), или автоматизираните преводи, се радват на голям възход в последно време. Неумолимият стремеж към икономии в икономическата криза и прогресивното нарастване на обемa на текстовете за превод, изведе МТ на главната сцена. Много инвестиции и усилия се влагат за създаване и пускане в употреба на създаден според нуждите на клиентите софтуер за машинен превод в определени технически области и резултатите показват, че изключителният специализиран в определена област или в определени продукти софтуер за машинен превод, може да постига високи производствени нива и доста висока степен на ефективност. Въпреки че ние не използваме МТ, се стараем да следваме динамиката и се адаптираме към изискванията на клиентите и предоставяме услуги по редактиране на машинен превод. Нашите опитни редактори ще прегледат усърдно и ще изчистят финалната версия от грешки, като я направят добре разбираема за целевите читатели.

Редактиране на машиннен превод | Преводачески услуги