Ако Вашата компания е глобален играч или се насочва към изява на глобалната сцена, професионалните услуги по отношение на езиковата локализация могат значително да увеличат достигането и видимостта и да подобрят използването и приемането на един продукт на международните пазари, особено когато става въпрос за софтуер и уебсайтове. Локализацията – понякога изписвана накратко в преводаческата индустрия l10n – е много повече от превод. Тя означава да вземеш един продукт и да го адаптираш в езиково и културно отношение, за да го направиш подходящ за целевата група население, съобразен с различните разпоредби и изсквания на една чужда страна, където ще бъде продаван и употребяван, и по-достъпен за целевата аудитория.

Localization | Translation Services