Езиковото консултиране комбинира проучване и задълбочен анализ на целевите пазари, езици и култури на други страни, така че да се придобие едно по-добро разбиране на манталитета и начина на мислене на потенциалните клиенти. Формюла Ф ООД разполага с мрежа от добре подготвени и опитни валидатори: за които местният език е майчин, с висше образование и с разнообразен социален произход и опит, които могат освен това да осигурят и Езиков Качествен Контрол (LQC), за да се гарантира, че са покрити строгите изисквания за езикова пунктуалност, правилна и консистентна терминология и точност спрямо оригинала, културна приложимост и яснота за целевата аудитория.

Лингвистично валидиране | Преводачески услуги