Нашите професионални услуги по устни преводи ще гарантират Вие и Вашата организация да имате спокойна и ефективна комуникация лице-в-лице с Вашите чуждестранни партньори. Ние сме подбрали висококвалифицирани професионалисти по устни преводи с мултикултурен опит и познания. Те са етични, представителни, прецизни и добре подготвени относно материята и терминологията по темата. Можем да Ви осигурим съдебни преводачи, преводачи за симултанен превод по време на големи събития като изложения, конференции, срещи (където обикновено 2-ма преводачи работят паралелно в кабина), както и услуги по консекутивен устен превод.

Устни преводи | Преводачески услуги