Изисква се отдаденост, способност и вещина в съответната индустрия, за да се превеждат и локализират прецизно проекти, които варират от кратки брошури с инструкции до цели ръководства или технически документи. Опитът на Формула Ф ООД в автомобилната индустрия и предлагането на технически преводи и локализация за промишлената и автомобилната области обхваща почти 15 години на висококачествено изпълнение на преводачески проекти в тези сфери. Промишлени лидери в автомобилната област, потребителските устройства, тежката индустрия, корабостроенето, ядрената, химическата, транспортната област и други ни поверяват преводи на промишлена документация, технически преводи на ръководства за употреба на продукти, указания и брошури, използвани при международни продажби, техническа поддръжка или програми за обучение, технически чертежи (проектиране & производство), техническа документация (нишки за потребителски интерфейс и софтуер), регистрация за електромагнитна съвместимост & директиви на EС, корпоративни материали и други. Всички наши клиенти разчитат на нашите изпитани преводачески екипи, които са експерти в своята област, да локализират прецизно и по най-съвременен начин техните корпоративни графики, доклади, съобщения и ръководства за нови продукти, пазари и култури.

Бизнес категории | Инженеринг, Технически и Промишлени преводи