Нашите редакционни услуги са предназначени да подпомагат клиентите ни на всеки етап от един проект. Това е фазата на изглаждане на преведения текст чрез инкорпориране на предпочитаната терминология и специфичните характеристики на установения и одобрен от клиента стил. Независимо дали желаете повторна проверка на Вашия преведен текст или не сте доволен от предишните преводи, ние имаме на разположение професионални редактори, които ще прегледат и подобрят качеството на превода на Вашата документация. Можем да внесем нови елементи или предложения, особено при случаи на нови целеви пазари и аудитория и да адаптираме текста съобразно конкретното местоположение. Нашите експерти ще направят задълбочен и цялостен преглед на документацията за прецизност, стил, пунктуация, потенциални културни предизвикателства, консистентност, граматика, яснота и т.н. При всички случаи, нашите езикови екперти ще гарантират съдържанието накрая да се чете не като превод, а като текст първоначално съставено на целевия език.

Editing |Translation Services