Формула Ф ООД предлага най-висококачествени услуги по предпечатна подготовка и графично оформление за Вашите инвестиции. Нашите опитни, висококвалифицирани и изпитани професионалисти изпълняват проектите дори при кратки срокове, без значение от обема и сложността на задачата. Екипите ни имат задълбочени познания и умения при работа с английски и други езикови версии на широко използвани уеб приложения, програми за графичен дизайн и предпечат, мултимедийни приложения и приложения за съхранение на данни. Нашите специалисти по предпечатна подготовка и графично оформление работят в сътрудничество с редактори, за които целевият език е майчин, за да се гарантира, че е предадено точното значение докато се правят адаптации съобразно вариантите за оформление, които съществуват при различните езици и набори от символи. Всеки графично оформен документ се проверява от редактор, специализиран в съответния език, който ще гарантира, че всички стандарти по качеството са изпълнени. Ние споделяме нашия опит в процеса на всички етапи от проектите на нашия клиент. Получавайки комплексно решение за Вашите нужди от предпечатна подготовка и графично оформление не само ще спестите Вашето време, но и ще спестите финансов ресурс, тъй като ще Ви направим отстъпка, ако поръчате при нас многоезиков пакет.

Предпечатна подготовка и графично оформление | Преводачески услуги