Преводачите и редакторите на Формула Ф ООД са най-добрите експерти по отношение материята и терминологията в автомобилните технологии. С цел осигуряване на топ качество на предоставения превод, ние също така стриктно следваме SAE J2450 метрична система за качество, съгласно която на случаен принцип се подбира част от вече преведения текст и се предоставя за оценка от някой от нашите висококвалифицирани и специализирани редактори. Тази стъпка не представлява допълнителен разход за нашите клиенти, поради което тя се предлага като услуга с добавена стойност. Имаме опит с преводи на най-комплицираните технически ръководства, учебни материали, вкл. за е-обучения, каталози, гаранционни карти, указания за потребители и търговци, указания за диагностика и поддръжка, технически и сервизни бюлетини, файлове с електронни бази данни, маркетингови брошури, литература за клиента и продуктова комуникация и корпоративни уебсайтове. Ние създаваме, управляваме и актуализираме големи и консистентни терминологични бази за нашите клиенти, като използваме най-високо професионални, отдадени и надеждни преводачи и редактори и поддържаме поверителна и сигурна работна среда за безопасност и удобство на нашите клиенти.

Бизнес | Преводи за Автомобилната индустрия