Основната цел на концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) е предаване на акуратен бранд контент за многоезикова публика. Стандартните услуги по превод и локализация обикновено не пресъздават ефективно креативния и емоционален заряд на съдържанието – концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) спомага той да бъде отразен по най-точния начин на други езици и култури. Концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) тълкува значението на оригиналния текст съобразно културните нюанси, като по този начин го прави най-удачен в международен план. То е най-подходящо за рекламни копия, лозунги, заглавия, подзаглавия или други специфични езикови елементи като игра на думи, метафори, идиоми и пресъздаване на настроения. Основното предназначение на концептуалното адаптиране на текст (творческо пресъздаване) е да се постигне една и съща реакция на всеки език – нещо, което стандартната услуга превод не може да постигне. Билингвистичните професионалисти в област маркетинг вземат концепции на определен изходен език и креативно ги прекрояват за конкретния език на превода. Тези местни експерти разбират смисъла на посланията и ги пресъздават така, че да имат същото въздействие като на оригиналния текст. Обикновено преводът се осъществява от един лингвист (въпреки, че на по-късен етап ще се използват и услугите на редактор). Концептуално адаптиране на текст (творческо пресъздаване) се изпълнява от екип, който разработва текста – тези специалисти работят в тясна връзка с клиента, за да се уверят, че неговите изисквания са спазени напълно. Ние във „Формюла Ф” ООД сме подбрали и тествали най-добрите криейтив преводачи за по-голямата част от езиците, които предлагаме. Те са готови да допринесат за осъществяването на Вашия проект чрез креативност и компетентност в конкретната област.